Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, utworzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 90/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2001 r.

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży oraz zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania
profilaktyczne.

Zadania Zespołu :
 1. Zapewnienie i sprawowanie opieki zdrowotnej, specjalistycznej i diagnostycznej poprzez :
  • dokonywanie badań i udzielanie porad lekarskich,
  • leczenie, zabiegi i pielęgnację chorych w ramach hospitalizacji,
  • leczenie poszpitalne w przychodniach specjalistycznych,
  • rehabilitację leczniczą,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • badania diagnostyczne i działania z zakresu analityki medycznej,
  • badania i terapię psychologiczną,
  • szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej na terenie Zespołu.
 2. Promocja zdrowia.
 3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.
 4. Działalność dydaktyczna.
 5. Uczestniczenie w szkoleniu kadr medycznych z wyższych i średnich szkół medycznych, na zasadach określonych w umowach o szkoleniach.
 6. Prowadzenie kształcenia podyplomowego lekarzy i personelu medycznego na podstawie zaświadczenia Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12.10.2000 r. o wpisaniu Zespołu pod nr 50 na listę zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
 7. Inne formy działalności leczniczej i profilaktycznej służące ochronie zdrowia dzieci i młodzieży.
 8. Zapewnienie ochrony zdrowia personelu zatrudnionego w Zespole realizowane przy pomocy badań okresowych i profilaktycznych oraz szczepień ochronnych.
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB