Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY:

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, działa w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

  • Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
    (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89),
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
    (Dz. U. z 2011 roku nr 112 poz 654)
  • Statut uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w dniu 25-06-2012 roku,
  • Regulamin Organizacyjny.
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB