Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/02/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii I, Oddziale Pediatrii II oraz na Izbie Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

      Do pobrania :