Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/04/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania i opisywania badań USG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

      Do pobrania :