Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/05/2016
Konkurs ofert na udzieklanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii od 8.00 do 15.00
2. Pełnienia dyzurów w Oddziale Chirurgii od 15.00 do 8.00
3. Pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych (dyżury pod telefonem)
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Chirurgicznej zwanymi dalej łacznie "świadczeniami"

      Do pobrania :