Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/05/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Odziale Anestezjologii Udzielającego Zamówienie, zwanymi łącznie "Świadczeniami zdrowotnymi" w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

      Do pobrania :