Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/06/2016
Konkurs ofert na udzieklanie świadczeń zdrowotnych w w Oddziale Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii dziecięcej:
1. Udzielania swiadczeń zdrowotnych od 8.00 do 15.00
2. Pełnienia dyżurów od 15.00 do 8.00
3. Pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych (dyżury pod telefonem) zwanymi dalej świadczeniami

      Do pobrania :