Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/06/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrii I, Oddziale Pediatrii II oraz Izbie Przyjęć ("świadczenia zdrowotne") w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

      Do pobrania :