Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/10/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów na Izbie Przyjęć ("Świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :