Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/12/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy i Poradni Chirurgicznej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie ortopedii ("Świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :