Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/13/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii:
1.Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii od 8:00 do 15:00.
2.Pełnienia dyżurów w Oddziale Chirurgii od 15:00 do 8:00.
3.Pozostawania w gotowości udzielania takich świadczeń zdrowotnych ("dyżury pod telefonem").
4.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej zwanymi dalej łącznie "świadczeniami".

      Do pobrania :