Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/14/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie wykonywania kompleksowych badań urodynamicznych oraz wykonywania badań przepływu cewkowego z oceną zalegania moczu w pęcherzu po mikcji w Pracowni Urodynamicznej "świadczenia zdrowotne"

      Do pobrania :