Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/15/2017
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy i Poradni Chirurgicznej, w zakresie ortopedii ("Świadczenia zdrowotne")

      Do pobrania :