Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/17/2017
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Elektrodiagnostyki i Patofizjologii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie opisywania badań EEG i opisywania badań Wideo EEG ("świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :