Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/18/2017
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza siedzibą SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie opisywania badań EEG i opisywania badań Wideo EEG (,,świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :