Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/19/2017
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie Nocne i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ("świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :