Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/20/2017
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Płuc w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów ("świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :