Konkurs ofert


      Znak sprawy: KOŚZ/21/2017
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie wykonania i opisania badań USG, opisywania badań RTG i oraz konsultacje ("świadczenia zdrowotne").

      Do pobrania :