INFORMACJE
Kadra zarządzająca  
  Dyrektor: mgr Robert Lasota
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: dr n. med. Andrzej Krupa
Naczelna Pielęgniarka: mgr Renata Tarwacka
Kontakt  
  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny

>> KLIKNIJ TUTAJ<<<>
bezpośrednie telefony
na oddziały i poradnie specjalistyczne • CENTRALA TELEFONICZNA : (22) 76 57 100
 • Rejestracja :

 • (22) 76 57 210
  (22) 76 57 230
  (22) 76 57 305

 • Izba Przyjęć - (22) 76 57 200


 • Dział Księgowości - (22) 76 57 114
 • Dział Płac - (22) 76 57 107
 • Dział Kadr i Szkoleń - (22) 76 57 105/106
 • Dział Techniczno-Eksploatacyjny - (22) 76 57 113
 • Dział Organizacyjny - (22) 76 57 333
 • Sekcja Informatyki - (22) 76 57 128
 • Statystyka medyczna - (22) 76 57 168
 • Zamówienia publiczne - (22) 76 57 121
 • Zaopatrzenie - (22) 76 57 112

 • Sekretariat dyrektora:

 • Fax: (22) 76 57 256

  Tel.:(22) 76 57 356
  Mail:szpital@szpitaldziekanow.plHistoria  
 
Historię Szpitala w Dziekanowie Leśnym możemy podzielić na historię obiektu szpitalnego i historię samego szpitala. W roku 1938 rozpoczęto budowę dwóch budynków na potrzeby Instytutu Przeciwgazowego. W czasie II Wojny Światowej zlokalizowano tu magazyny. Po wojnie obiekt był opuszczony. Dopiero w 1949 roku obiektem zainteresował się Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia - uruchamiając sukcesywnie liczące 405 łóżek sanatorium dla dziewcząt chorych na gruźlicę, z pełnoprofilowym Liceum Ogólnokształcącym. W tym okresie swoją działalność rozpoczął znakomity oddział chirurgiczny, kierowany przez dr Lutza. Dr med. Jerzy Lutz jest postacią wyjątkową dla działalności sanatorium. Urodzony 13 grudnia 1912r. w Warszawie, po zakończeniu nauk medycznych od 1937 pracował w zawodzie lekarza. Brał udział w wojnie obronnej 1939r. Po zakończeniu działań wojennych został osadzony w obozie jenieckim: w latach 1940 - 1942 w Arnswalde w latach 1942 - 1945 w Sandostwel, gdzie był zatrudniony jako lekarz. Do 1947 roku był lekarzem naczelnym Szpitala dla chorych na gruźlicę w Glueckstadt pod Hamburgiem.
 
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB