OFERTY PRACY
OFERTY PRACY

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 ŁomiankiZatrudni osobę na stanowisko:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

>>> WIĘCEJ <<<

Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni osobę na stanowisko
inspektora w Dziale Kadr i Szkoleń

Wymagania :

 • Minimum średnie wykształcenie (mile widziane wyższe kierunkowe)
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku (min. trzy lata)
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń społecznych
 • Zaangażowanie, systematyczność
 • Sprawna organizacja pracy własnej
 • Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • Zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu

Zadania:
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich
 • Monitorowanie terminów ważności badań lekarskich
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT
 • Tworzenie raportów kadrowo - płacowych, zestawień i sprawozdań na potrzeby pracodawcy, a także do GUS, Urzędu Marszałkowskiego, itp
Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105

Zatrudni osobę na stanowisko
specjalista/starszy specjalista ds. controllingu finansowo-medycznego

Wymagania :

 • Obsługa pakietu MS Office (Excel, Word) w stopniu zaawansowanym, umiejętność sprawnej pracy z dużymi zbiorami danych
 • Mile widziane znajomość specyfikacji rozliczeń z NFZ
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń społecznych
 • Zaangażowanie, systematyczność
 • Sprawna organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • Zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych "
lub
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Controllingu, tel. 22-76-57-201


Zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania :
 • wykształcenie w odpowiednim kierunku,
 • min. 5 lat w służbach finansowo-księgowych w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu,
 • prowadzenie rachunkowości Zespołu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • nadzór nad realizacją planu finansowego Zespołu, w tym wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie przewidzianych prawem sprawozdań finansowych oraz innej obowiązkowej sprawozdawczości finansowej
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i dokumentacji dotyczących rachunkowości i gospodarki finansowej Zespołu,
 • Umiejętności zarządzania zespołem
 • Praktyczna umiejętność pracy w systemie Simple, będzie dodatkowym atutem
 • Dobrej znajomości programu MS Excel
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Samodzielności i odpowiedzialności.Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni osobę na stanowisko księgowa/y

Wymagania :
 • wykształcenie w odpowiednim kierunku (ekonomiczne),
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów podatkowo-rachunkowych,
 • księgowanie i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskowartościowych,
 • obsługa kasy,
 • umiejętność obsługi MS Office i programów księgowych,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacji i współpracy,
 • sumienność i zaangażowanie.Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni osobę do Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Wymagania :
 • min. średnie wykształcenie ,
 • znajomość Prawa o Zamówieniach Publicznych i aktów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Finansach Publicznych,
 • doświadczenie pracy w Zamówieniach Publicznych,
 • zaangażowanie, systematyczność,
 • sprawna organizacja pracy własnej,
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolność do efektywnej pracy pod presją czasuKontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Zatrudni osobę na stanowisko dietetyka
Wymagania :wykształcenie w odpowiednim kierunku


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Zatrudni osoby na stanowisku pracownik gospodarczy


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Zatrudni osoby na stanowisko pielęgniarki w systemie zmianowym w Oddziałach Szpitala


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105 lub
Pielęgniarka Naczelna tel. 22-76-57-104


Zatrudni lekarzy posiadających specjalizację z neurologii dziecięcej


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Zatrudni osobę na stanowisko: sekretarki do pracy w Sekretariacie Szpitala
  Wymagania :
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: min. 5 lat pracy na podobnym stanowisku
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • zaangażowanie, systematyczność
 • sprawna organizacja pracy własnej
 • zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu

Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Zatrudni osoby do Apteki Szpitalnej na stanowisko mgr farmacji
  Wymagania :
 • Forma zatrudnienia i godziny pracy do ustalenia.
 • Mile widziane jest doświadczenie pracy w Aptece Szpitalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105, e-mail: bozena.jagodzinska@szpitaldziekanow.pl


Zatrudni osoby do wykonywania prac porządkowych na terenie Szpitala

Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni osobę na stanowisko:
Kierownika Pracowni Serologii-Transfuzjologicznej
Wymagania:
 • wykształcenie w dziedzinie diagnosty laboratoryjnej ze specjalizacją z transfuzjologii laboratoryjnej z uprawnieniami do wykonywania badań serologicznych
 • staż pracy min. 7 lat
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • zaangażowanie, systematyczność
 • sprawna organizacja pracy własnej
 • zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z
alergologii do pracy w Poradni Alergologicznej w Szpitalu


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni lekarzy posiadących specjalizację I lub II stopnia
w zakresie pediatrii lub posiadających tytuł specjalisty
w dziedzinie pediatrii do pracy w Izbie Przyjęć i w Oddziałach Szpitalnych


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105
Zatrudni lekarza na umowę o pracę
posiadającego specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych
mającego doświadczenie w leczeniu chorób zakaźnych u dzieci.


Kontakt: Dział Kadr i Szkoleń , tel. 22-76-57-105


Znak sprawy: KOŚZ/8/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Lecznia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej ("Świadczenia zdrowotne").


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/7/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów na Izbie Przyjęć ("Świadczenia zdrowotne").


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/6/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej ("Świadczenia zdrowotne").


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/5/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej "Świadczenia zdrowotne".


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/4/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów:
1) w Klinicznym Oddziale Pediatrii I,
2) w Izbie Przyjęć,
3) w Klinicznym Oddział Pediatrii I połączonych z zapewnieniem opieki lekarskiej w Izbie Przyjęć
zwane dalej ("świadczeniami zdrowotnymi").


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/3/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresach:
1) wykonania i opisania badań USG,
2) opisywania badań RTG oraz konsultacje,
zwanymi dalej łącznie "świadczeniami zdrowotnymi".

---KLIKNIJ TUTAJ---


Znak sprawy: KOŚZ/2/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów na Izbie Przyjęć ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/1/2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresach: 1) wykonania i opisania badań USG,
2) opisywania badań RTG oraz konsultacje,
3) pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych (,,dyżury pod telefonem") i wezwania (od soboty od godz. 7,00 do poniedziałku do godz. 7,00) zwanymi dalej łącznie "świadczeniami zdrowotnymi".


---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/26/2017

KKonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrii I może być łączone z zapewnieniem opieki lekarskiej w innych komórkach organizacyjnych szpitala- Izba Przyjeć(świadczenia zdrowotne)

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/25/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej i Klinicznym Oddziale Pediatrii I (świadczenia zdrowotne)

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/24/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie wykonania i opisania badań USG (świadczenia zdrowotne)

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/23/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii dziecięcej: 1. udzielania świadczeń zdrowotnych od 8:00 do 15:00 2. pełnienia dyżurów od 15:00 do 8:00 3. pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych ("dyżury pod teIefonem") zwanymi dalej łącznie "świadczeniami".

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/22/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy W SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie ortopedii ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/21/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie wykonania i opisania badań USG, opisywania badań RTG i oraz konsultacje ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/20/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Płuc w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/19/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie Nocne i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/18/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza siedzibą SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie opisywania badań EEG i opisywania badań Wideo EEG ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/17/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Elektrodiagnostyki i Patofizjologii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie opisywania badań EEG i opisywania badań Wideo EEG ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/16/2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii -- Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie ortopedii ("świadczenia zdrowotne").

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/15/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy i Poradni Chirurgicznej, w zakresie ortopedii ("Świadczenia zdrowotne")

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/14/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie wykonywania kompleksowych badań urodynamicznych oraz wykonywania badań przepływu cewkowego z oceną zalegania moczu w pęcherzu po mikcji w Pracowni Urodynamicznej "świadczenia zdrowotne"
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/13/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii:
1.Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii od 8:00 do 15:00.
2.Pełnienia dyżurów w Oddziale Chirurgii od 15:00 do 8:00.
3.Pozostawania w gotowości udzielania takich świadczeń zdrowotnych ("dyżury pod telefonem").
4.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej zwanymi dalej łącznie "świadczeniami".

---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/12/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy i Poradni Chirurgicznej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie ortopedii ("Świadczenia zdrowotne").
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/11/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie urologii ("Świadczenia zdrowotne").
---KLIKNIJ TUTAJ---


Znak sprawy: KOŚZ/10/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienia dyżurów na Izbie Przyjęć ("Świadczenia zdrowotne").
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/09/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie urologii ("Świadczenia zdrowotne").
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/08/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej ("świadczenia zdrowotne") w Oddziale Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/07/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej "Świadczenia zdrowotne" w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/06/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrii I, Oddziale Pediatrii II oraz Izbie Przyjęć ("świadczenia zdrowotne") w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/05/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Odziale Anestezjologii Udzielającego Zamówienie, zwanymi łącznie "Świadczeniami zdrowotnymi" w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/04/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w zakresie wykonywania i opisywania badań USG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/03/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Laryngologi w zakresie ortopedii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/02/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii I, Oddziale Pediatrii II oraz na Izbie Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---

Znak sprawy: KOŚZ/01/2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów na Izbie Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---


Znak sprawy: KOŚZ/07/2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej i Oddziale Pediatrii I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
---KLIKNIJ TUTAJ---


Znak sprawy: KOŚZ/06/2016

Konkurs ofert na udzieklanie świadczeń zdrowotnych w w Oddziale Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii dziecięcej:
1. Udzielania swiadczeń zdrowotnych od 8.00 do 15.00
2. Pełnienia dyżurów od 15.00 do 8.00
3. Pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych (dyżury pod telefonem) zwanymi dalej świadczeniami
---KLIKNIJ TUTAJ---


Znak sprawy: KOŚZ/05/2016
Konkurs ofert na udzieklanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie chirurgii:
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii od 8.00 do 15.00
2. Pełnienia dyzurów w Oddziale Chirurgii od 15.00 do 8.00
3. Pozostawania w gotowości do udzielania takich świadczeń zdrowotnych (dyżury pod telefonem)
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Chirurgicznej zwanymi dalej łacznie "świadczeniami"
---KLIKNIJ TUTAJ---