BIP
Ogłoszenia o pracę

Laryngolog

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Otorynolaryngologicznej i w Klinicznym Pododdziale Laryngologii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Otorynolaryngologicznej  i w Klinicznym Pododdziale Laryngologii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie laryngologii zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pododdziału Laryngologii – lekarz kierujący Pododdziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację II stopnia z laryngologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie laryngologii dziecięcej lub otolaryngologii dziecięcej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:
– w Klinicznym Pododdziale Laryngologii,

– w Poradni Otolaryngologicznej,

– poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,

– według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,
Termin składania ofert: 30.01.2019 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia
30.01.2019 r. do godziny 10:00
Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth