BIP
Ogłoszenia o pracę

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii

Główne zadania:
• Organizowanie pracy Pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii,
• Organizowanie i realizowanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą, kwalifikacjami i możliwościami Podmiotu leczniczego,
• Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie Oddziału w leki i nadzór nad ich rozchodem,
• Nadzór nad gospodarowaniem sprzętem jednorazowym i artykułami sanitarnymi,
• Nadzór nad sprawnością sprzętu i urządzeń medycznych oraz terminem ważności dopuszczenia do użytkowania,
• Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego i przedstawicielami innych komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego w celu zapewnienia ciągłości opieki hospitalizowanym pacjentom,
• Uczestniczenie w odprawach kierownictwa Pionu i zespołów oceniających merytoryczną działalność medyczną powołanych w celu sprawniejszej realizacji wspólnych zadań.

Oczekujemy :
• Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
• Tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średniego wykształcenia medycznego w zawodzie pielęgniarka.

Dodatkowo :
• Kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej wcześniej ustalonej formy współpracy,
• Pracę wśród profesjonalistów,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
• Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, prawo wykonywania zawodu, prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth