BIP
Ogłoszenia o pracę

Starszy Księgowy

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Starszy Księgowy

Główne zadania:
• Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
• Zapewnienie zgodności księgowań ze standardami rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
• Dekretacja i księgowanie dokumentów,
• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
• Wystawianie dokumentów sprzedaży,
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• Uzgadnianie sald kont ksiąg pomocniczych z księgą główną,
• Weryfikacja rozliczeń z odbiorcami i dostawcami,
• Potwierdzenia i uzgadnianie sald z kontrahentami,
• Windykacja należności,
• Rozwiązywanie nieścisłości wynikających z różnych interpretacji dotyczących sposobów rozliczania podatku,
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych,
• Nadzór nad prawidłowością plików JPK,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
• Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe.

Oczekujemy:
• Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,
• Wykształcenia wyższego ekonomicznego,
• Bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
• Umiejętności interpretowania przepisów prawa,
• Obsługi programów finansowo-księgowych (mile widziana znajomość systemu SIMPLE.ERP),
• Umiejętności sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji VAT, CIT,
• Dobrej znajomość MS Excel,
• Zdolności analitycznego myślenia,
• Umiejętności współpracy i pracy zespołowej,
• Samodzielności, sumienności oraz zaangażowania w pracę.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
• Pracę w zespole profesjonalistów,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
• Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Aplikacje – CV oraz list motywacyjny, prosimy składać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl,

w tytule wiadomości proszę wpisać „Starsza Księgowa”
Termin zgłoszeń: do 30.04.2019 r.

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth