2017
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
049 - ZO/21/2017 - Dostawa wraz z montażem i ustawieniem wyposażenia meblowego na potrzeby SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.- ZO/21/2017 2017-12-07    2017-12-13   
048 - KO/06/2017 - Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w zakresie zdalnych konsultacji radiologicznych (RTG). 2017-11-20       
047 - KO/07/2017 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego zamówienia 2017-11-07    2017-11-14   
046 - DZ/22/2017 - Zakup Zestawu Laparoskopowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-10-27    2017-12-12   
045 - DZ/24/2017 - Zestaw do pomiaru przeznabłonkowej różnicy potencjałów w nosie (NPD -Nasal Potetnial Difference) oraz pomiaru przewodnictwa przez tkanki jelita (ICM – Intestinal Current Measurements) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-10-27       
044 - DZ/25/2017 - Świadczenie usług sprzątania części administracyjnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym   2017-10-26     
043 - DZ/23/2017 - Świadczenie usług sprzątania Bloku Operacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym   2017-10-26     
042 - DZ/05/2017 - Świadczenie usług sprzątania Oddziałów i Jednostek Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym   2017-10-26     
041 - ZO/20/2017 - Dostawa, montaż, konfiguracja i szkolenie z zakresu obsługi monitora diagnostycznego wraz z kalibratorem wyposażonym w czujnik do pracowni Diagnostyczno-Obrazowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-10-20       
040 - ZO/19/2017 - Zakup , montaż i instalacja 1 szt infokiosku w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-10-18       
039 - ZO/18/2017 - Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie podstawowym (P) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym 2017-10-12       
038 - ZO/17/2017 - Dostawa, montaż i konfiguracja zestawu komputerowego 1szt wraz z oprogramowaniem w SZPZDZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-10-12       
037 - ZO/16/2017 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-09-28       
036 - DZ/20/2017 - Dostawa kompletów pobytowych, mebli oraz drobnego wyposażenia oddziałów szpitalnych do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-09-21       
035 - KO/04/2017 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia 2017-09-21       
034 - KO/05/2017 - Oferta dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2017-09-14       
033 - ZO/15/2017 - Dostawa , montaż i konfiguracja zestawów komputerowych 4-szt wraz z oprogramowaniem w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-09-08       
032 - DZ/21/2017 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu i dostawie mieszanin do żywienia pozajelitowego w postaci gotowej mieszaniny w worku 2017-09-06       
031 - ZO/14/2017 - Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego : 3 sztuk sprężarek śrubowych L11-10 o nr. Fabrycznych CD10001109003,CD10001047002,CD10001047001 oraz 2 sztuk osuszaczy adsorpcyjnych typ B-AA-15-XS o nr. fabrycznych: 09DME111860 i 09DME111859 ,producent :CompAir. 2017-09-04       
030 - DZ/19/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - DZ/19/2017 2017-09-04       
029 - DZ/18/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym- DZ/18/2017 2017-09-01       
028 - DZ/17/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/17/2017 – bronchoskop ( 2szt) wraz niezbędnym osprzętem. 2017-09-01       
027 - ZO/13/2017 - „Zakup , montaż i instalacje trzech infokiosków w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - ZO/13/2017 2017-08-31       
026 - DZ/16/2017 - Zakup i dostawa zestawu do litotrypsji z podwójnym systemem lokalizacji kamieni RTG/USG, przystosowany do zabiegów u dzieci dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-08-18       
025 - DZ/14/2017 - Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2017-08-09    2017-08-29   
024 - DZ/15/2017 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu i dostawie mieszanin do żywienia pozajelitowego w postaci gotowej mieszaniny w worku 2017-08-03       
023 - KO/03/2017 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących: 1) pakiet 1 - specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych; 2) pakiet 2. - badań laboratoryjnych wykonywanych jedynie W wypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia. oraz 3) dostarczanie probówek zgodne z systemem zamkniętym Udzielającego zamówienia, podłoża do posiewów oraz nakładek na butelki do posiewu krwi umożliwiające bezpieczne bezkontaktowe pobranie materiału, 4) integracji systemu LIS Udzielającego zamówienia z systemem ,LIS Przyjmującego zamówienie za pomocą protokołu HL7. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2017-07-28  2017-08-24     
022 - ZO/12/2017 - Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy - Pawilon IV A ) 2017-07-25       
021 - ZO/11/2017 - Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon IV A ) 2017-07-17       
020 - "DZ/13/2017" - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/13/2017 2017-07-12       
019 - "DZ/12/2017" - Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/12/2017 2017-07-06       
018 - "DZ/11/2017" - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu i dostawie mieszanin do żywienia pozajelitowego w postaci gotowej mieszaniny w worku. 2017-06-19       
017 - "ZO/08/2017" - Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania: specjalistycznych badań laboratoryjnych z zakresu genetyki u pacjentów z podejrzeniem mukowiscydozy na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - ZO/08/2017 2017-06-02       
016 - "DZ/10/2017" - Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego dla SZPZOZ im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym- neuronawigacja elektromagnetyczna śródoperacyjna - DZ/10/2017 2017-06-02       
015 - "ZO/06/2017" - Dostawa środków dezynfekcji dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - ZO/06/2017 2017-05-22       
014 - "ZO/05/2017" - Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie specjalistycznym (S) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" - ZO/05/2017 2017-05-18       
013 - "DZ/09/2017" - Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/09/2017 2017-05-18       
012 - "ZO/07/2017" - Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania: specjalistycznych badań laboratoryjnych z zakresu genetyki u pacjentów z podejrzeniem mukowiscydozy na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - ZO/07/2017 2017-04-26       
011 - "DZ/07/2017" - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/07/2017 2017-04-14       
010 - "DZ/08/2017" - Dostawa gazów medycznych i technicznych (oraz mieszanek kalibracyjnych) wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/08/2017 2017-04-13       
009 - "ZO/04/2017" - Dostawa środków czystościowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - ZO/04/2017 05-04-2017       
008 - "DZ/06/2017" - Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/06/2017 2017-03-21       
007 - "DZ/04/2017" - Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym; DZ/04/2017 2017-03-20       
006 - "DZ/02/2017" - Dostawa do Apteki Szpitalnej leku w ramach programu lekowego NFZ dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/02/2017 2017-03-01       
005 - "DZ/03/2017" - Dostawa odczynników laboratoryjnych , wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/03/2017 28-02-2017       
004 - "ZO/03/2017" - Zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na terenie całego województwa mazowieckiego 2017-02-16    23-02-2017   
003 - "ZO/02/2017" - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-02-07    2017-02-16   
002 - "ZO/01/2017" - Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno – próżniową dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-02-02    2017-02-13   
001 - "DZ/01/2017" - Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2017-01-09    2017-03-31   

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB