ogłoszenie o zamówieniu

28-02-2017

Dostawa odczynników laboratoryjnych , wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/03/2017

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB