ogłoszenie o zamówieniu

2017-03-01

Dostawa do Apteki Szpitalnej leku w ramach programu lekowego NFZ dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/02/2017

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB