ogłoszenie o zamówieniu

2017-03-20

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym; DZ/04/2017

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB