ogłoszenie o zamówieniu

2017-06-02

Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego dla SZPZOZ im.Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym- neuronawigacja elektromagnetyczna śródoperacyjna - DZ/10/2017

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB