ogłoszenie o zamówieniu

2017-07-06

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/12/2017

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB