ogłoszenie o zamówieniu

2017-07-28

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących: 1) pakiet 1 - specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych; 2) pakiet 2. - badań laboratoryjnych wykonywanych jedynie W wypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia. oraz 3) dostarczanie probówek zgodne z systemem zamkniętym Udzielającego zamówienia, podłoża do posiewów oraz nakładek na butelki do posiewu krwi umożliwiające bezpieczne bezkontaktowe pobranie materiału, 4) integracji systemu LIS Udzielającego zamówienia z systemem ,LIS Przyjmującego zamówienie za pomocą protokołu HL7. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB