ogłoszenie o zamówieniu

2017-08-09

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB