ogłoszenie o zamówieniu

2017-09-14

Oferta dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Oferta dotyczy udzielania  świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB