2009
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
DZ 26/2009 - ubezpieczenie szpitala (modyfikacja treści SIWZ II wraz z załącznikami + zmiana terminu na 23.12.2009) 2009-12-10    2009-12-29   
DZ 25/2009 - usługi pralnicze 2009-12-11    2009-12-23   
DZ 24/2009 - dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy laboratorium szpitalnego (część 2) 2009-12-04  2009-12-14     
DZ 20/2009 - zakup i montaż paneli przyłózkowych oraz zestawów wzmożonego nadzoru dla pawilonu nr 1 Szpitala w Dziekanowie Leśnym 2009-11-10  2009-11-23     
DZ 19/2009 - dostawa odczynników laboratoryjnych 2009-10-30    2009-12-01   
DZ 18/2009 - Dostawa leków do apteki Szpitalnej 2009-10-12    2009-10-26   
DZ 17/2009 - dostawa leku toksyna Botulinowa 2009-09-22    2009-10-02   
DZ 16/2009 - dostawa leków (przesunięcie terminu składania ofert) 2009-09-16    2009-10-05   
DZ 15/2009 - dostawa środków dezynfekcyjnych     2009-09-07   
DZ 14/2009 - dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2009-08-07  2009-09-04  2009-09-04   
DZ 13/2009 - Dostawa materiałów opatrunkowych 2009-08-03    2009-08-17   
DZ 12/2009 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rezerwowej linii zasilającej, realizowane w ramach zadania pn.:„Modernizacja zasilania szpitala oraz wykonanie przyłącza energetycznego dla Pawilonu Nr I”   2009-10-12     
DZ 11/2009 - dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2009-06-26  2009-07-13  2009-07-27   
DZ 10/2009 - modernizacja źródeł zasilania gazów medycznych i instalacja tranzytowej sieci zasilajacej Pawilon nr I i Szpital w Dziekanowie Leśnym 2009-06-17    2009-09-09   
DZ 09/2009 - wykonanie remontu hydroterapii 2009-05-29    2009-07-07   
DZ 08/2009 - dostawa obłożeń pola operacyjnego i materiałów jednorazowego użytku 2009-05-22    2009-06-09   
DZ 06/2009 - dostawa artykułów mleczarskich 2009-05-08    2009-05-22   
DZ 05/2009 - budowa rezerwowej lini zasilajacej   2009-06-25     
DZ 04/2009 - dostawa mieszanek dla niemowląt 2009-04-15    2009-04-30   
DZ 03/2009 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie "Modernizacja zasilania szpitala oraz wykonanie przyłącza energetycznego dla Pawilonu Nr I" 2009-04-08  2009-05-04     
DZ 02/2009 - dostawa mieszanek dla niemowląt 2009-03-19    2009-04-06   
DZ 01/2009 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: "Modernizacja zasilania szpitala oraz wykonanie przyłącza energetycznego dla Pawilonu Nr I", realizowanego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2009-03-03    2009-03-27   

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB