2010
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
ogłoszenie - Ogłoszenia o sprzedaży samochodu Skoda Felicia 2010-12-22       
Konkurs Ofert - Konkurs Ofert - Kuchnia Sienna 2010-06-17       
K 01/2010 - Konkurs ofert na wykonywanie badań mikrobiologicznych dla pacjentów 2010-09-21    2010-10-14   
DZ 19/2010 - Kompleksowa usługa prania 2010-12-15    2010-12-30   
DZ 18/2010 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2010-11-26  2010-12-22     
DZ 17/2010 - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy laboratorium
Zmiana terminu składania ofert z dnia 08.12.10 na dzień 10.12.10 do godz. 10:00.
2010-11-26    2010-12-29   
DZ 16/2010 - Dostawa plastrów 2010-11-19    2010-12-13   
Dz 15/2010 - Zakup i montaż paneli przyłóżkowych dla Pawilonu nr 1 szpitala w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania pn. Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali 2010-10-29    2010-11-09   
DZ 14/2010 - Dostawa leków do szpitala 2010-10-08  2010-11-12  2010-11-09   
DZ 13/2010 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2010-09-22    2010-10-28   
DZ 12/2010 - Dostawa środków dezynfekcyjnych 2010-09-13    2010-10-18   
DZ 11/2010 - Usunięcie awarii studni zaopatrujących szpital w wodę 2010-09-10    2010-10-01   
DZ 10/2010 - Dostawa materiałów opatrunkowych 2010-08-23  2010-09-09  2010-09-09   
DZ 09/2010 - Modernizacja Pawilonu nr 1 w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali 2010-08-09    2010-08-26   
Dz 08/2010 - Dostawa materiałów do sterylizacji 2010-07-07    2010-07-29   
Dz 07/2010 - Dostawę środków czystościowych 2010-06-22    2010-07-14   
Dz 06/2010 - dostawa materiałów jednorazowego użytku i obłożeń pola operacyjnego 2010-05-24    2010-06-14   
DZ 05/2010 - dostawa mieszanek mlecznych i odżywek dla pacjentów
UWAGA! przesunięcie terminu składania ofert z dnia 30.04.10r na dzień 05.05.10r oraz zmiana opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2010-04-21    2010-05-12   
DZ 04/2010 - Dzierżawa analizatora ze stanowiskiem rejestracyjnym, komputerem oraz klimatyzacją w pomieszczeniu o powierzchni ok.30 m2 wraz z dostawą testów do diagnostyki endokrynologicznej w celu wykonywania oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji 2010-03-08    19-03-2010   
DZ 03/2010 - Wywóz stałych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości Szpitala w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Konopnickiej 65 i Szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie 2010-01-27    2010-02-11   
DZ 02/2010 - Dostawa odczynników     2010-02-17   
DZ 01/2010 - dostawa materiałów szewnych 2010-01-13    2010-02-11   
konkurs ofert - Konkursu Ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu 2010-04-27    2010-05-27   

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB