2012
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
KO/08/2012 - konkurs ofert na: "wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 86,65m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu, z możliwością wynajęcia dodatkowej powierzchni 63m2 (opcjonalnie)" 2012-12-18  2013-01-07     
KO/07/2012 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW SZPZOZ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM 2012-12-11  2012-12-31     
KO/06/2012 - konkurs ofert na: "wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 86,65m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu, z możliwością wynajęcia dodatkowej powierzchni 63m2 (opcjonalnie)" 2012-11-27  2012-12-14     
KO/05/2012 - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zaprasza do składania ofert na wynajem budynków o łącznej powierzchni użytkowej 618,91 m2 z przyległym terenem o powierzchni ok. 5100 m2 wraz z zapleczem rehabilitacyjnym i socjalnym znajdujących się na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hipoterapeutycznej. 2012-04-27  2012-05-14     
KO/04/2012 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej. 2012-03-13    2012-03-30   
KO/03/2012 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz serologii transfuzjologicznej. 2012-02-14  2012-03-09     
KO/02/2012 - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zaprasza do składania ofert na wynajem budynków o łącznej powierzchni użytkowej 618,91 m2 z przyległym terenem o powierzchni ok. 5100 m2 wraz z zapleczem rehabilitacyjnym i socjalnym znajdujących się na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hipoterapeutycznej. 2012-02-10  2012-03-01     
KO/01/2012 - Konkurs ofert na wynajem budynków o łącznej powierzchni użytkowej 690 m2 z przyległym terenem o powierzchni ok. 5100 m2 wraz z zapleczem rehabilitacyjnym i socjalnym znajdujących się na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hipoterapeutycznej. 2012-01-11  2012-01-30     
DZ/31/2012 - Kompleksowa usługa prania dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2012-12-19    2013-01-04   
DZ/30/2012 - Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-12-20    2013-02-01   
DZ/29/2012 - Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostaw całodziennych posiłków dla dzieci hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-12-13    2013-01-07   
DZ/28/2012 - Zakup i dostawa komputera realizowana w ramach zadania Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali 2012-11-21    2012-12-04   
DZ/27/2012 - Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-11-15    2012-12-14   
DZ/26/2012 - Świadczenie usług prawniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-11-16    2012-12-04   
DZ/25/2012 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku - część III 2012-10-19    2012-11-19   
DZ/24/2012 - Dostawa środków czystościowych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2012-10-17    2012-11-15   
DZ/23/2012 - Dostawa i montaż mebli medycznych wraz z przedmiotami i urządzeniami stanowiącymi pierwsze wyposażenie Pawilonu Nr I w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali. 2012-10-17    2012-11-23   
DZ/22/2012 - Zakup i dostawa leków do apteki szpitalnej. 2012-10-22    2012-12-02   
DZ/21/2012 - Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-09-19    2012-10-05   
DZ/20/2012 - Dostawa środków czystościowych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2012-09-17  2012-10-11     
DZ/19/2012 - Zakup i dostawa systemu do archiwizacji danych wygenerowanych w Pawilonie I oraz doposażenie komputerów zakupionych w ramach postępowania DZ/14/2012 realizowane ramach zadania Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali 2012-08-31    2012-09-21   
DZ/18/2012 - Dostawa leku Toksyna Botulinowa dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-08-27    2012-09-12   
DZ/17/2012 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku cz. II 2012-08-21    2012-10-03   
DZ/16/2012 - Zakup i dostawa urządzeń komputerowych realizowane w ramach zadania Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali 2012-08-16    2012-08-30   
DZ/15/2012 - Dostawa leku Toksyna Botulinowa dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-08-09  2012-08-23     
DZ/14/2012 - Zakup i dostawa urządzeń komputerowych i do monitoringu sal chorych w Pawilonie I, wraz z dostosowaniem sieci teleinformatycznej, rozmieszczeniem i instalacją realizowane w ramach zadania „Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali” 2012-07-24    2012-08-09   
DZ/13/2012 - "Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część I"" 2012-07-18    2012-08-01   
DZ/12/2012 - Zakup i dostawa leków do apteki szpitalnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-04-10  2012-05-31  2012-05-31   
DZ/11/2012 - Wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania pawilonów IIB, IIC, III, IVA, IVB, IVC SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym realizowane w ramach zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2012-04-11    2012-05-29   
DZ/10/2012 - Dostawa i montaż mebli medycznych, biurowych, kuchennych wraz z przedmiotami i urządzeniami stanowiącymi pierwsze wyposażenie Pawilonu nr I w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali. 2012-03-26    2012-06-25   
DZ/09/2012 - "Zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej realizowaną w ramach zadania " Modernizacja Pawilonu nr I wramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali " 2012-03-26    2012-07-10   
DZ/08/2012 - Zakup i dostawa urządzeń komputerowych i do monitoringu sal chorych w Pawilonie I, wraz z dostosowaniem sieci teleinformatycznej, rozmieszczeniem i instalacją realizowane w ramach zadania "Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali" 2012-03-16  2012-04-19     
DZ/07/2012 - Zakup i dostawa narzędzi operacyjnych na Oddziały zabiegowe Szpitala w Dziekanowie Leśnym realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali”. 2012-03-20    2012-06-25   
DZ/06/2012 - Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej do endoskopowego leczenia kamicy moczowej realizowanej w ramach zadania "Modernizacja Pawilonu I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali" 2012-03-07    2012-05-15   
DZ/05/2012 - Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-03-12    2012-04-02   
DZ/04/2012 - Dostawa leków do apteki szpitalnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2012-02-14    2012-03-30   
DZ/03/2012 - USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM 2012-02-09    2012-02-24   
DZ/02/2012 - DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI METODĄ ASPIRACYJNO PRÓŻNIOWĄ Zamówienie częściowe (dot. sprzętu medycznego jednorazowego użytku) realizowane w ramach odrębnego postępowania) 2012-02-07    2012-02-27   
DZ/01/2012 - Usługa Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. 2012-01-10  2012-02-24     

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB