2013
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
KO/11/2013 - Konkurs ofert na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego marki Peugeot Partner 2013-12-10  2014-01-20     
KO/10/2013 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń udzielającego zamówienia 2013-11-13  2013-12-03     
KO/09/2013 - Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Siennej 60 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności nie kolidującej i niekonkurencyjnej w stosunku do zadań statutowych Wynajmującego 2013-09-17  2013-11-19     
KO/08/2013 - KO/08/2013 na: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego zamówienia 2013-10-04  2013-11-08     
KO/07/2013 - KO/07/2013 na: najem lokalu o powierzchni użytkowej 17,25 m2 mieszczącego się na parterze budynku 4C SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki. 2013-10-01  2013-09-16     
KO/06/2013 - "udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - w przypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienie" 2013-08-26  2013-09-17     
KO/05/2013 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych 2013-08-14  2013-09-03     
KO/04/2013 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań RTG na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (w przypadku awarii urządzeń Udzielającego zamówienia) 2013-03-19  2013-04-03     
KO/03/2013 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH 2013-01-31    2013-02-25   
KO/02/2013 - Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 86,65m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu z możliwością wynajęcia dodatkowej powierzchni 63m2 (opcjonalnie) 2013-01-29  2013-02-19     
KO/01/2013 - KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW SZPZOZ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM 2013-01-16    2013-02-22   
DZ/29/2013 - Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostaw całodziennych posiłków dla dzieci hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2013-12-31    2014-01-13   
DZ/28/2013 - Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-12-27    2014-01-15   
DZ/27/2013 - DZ/27/2013 na: "dostawę produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2013-11-27  2014-01-21     
DZ/26/2013 - Dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-12-10  2013-12-20     
DZ/25/2013 - Udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 13 533 000,00 PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/25/2013 2013-11-08  2013-12-20     
DZ/24/2013 - DZ/24/2013 "dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2013-11-05    2013-12-20   
DZ/23/2013 - DZ/23/2013 na: "Dostawę środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2013-09-18  2013-09-30     
DZ/22/2013 - „Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach SZPZOZ im. Dzieci Warszawy przy ul. Marii Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym oraz w budynku Mazowieckiego Centrum “ALA” Alergologii-Laryngologii-Audiologii w Warszawie przy ul. Siennej 60 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego." 2013-09-13    2013-11-22   
DZ/21/2013 - "Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej" 2013-09-13    2013-10-10   
DZ/20/2013 - DZ/20/2013 na: udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 13.533.000,00 PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2013-09-03  2013-10-25     
DZ/19/2013 - Dostawę produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-08-27    2013-10-30   
DZ/18/2013 - Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/18/2013 2013-07-31    2013-09-02   
DZ/17/2013 - Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-07-18    2013-08-20   
DZ/16/2013 - „Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach SZPZOZ im. Dzieci Warszawy przy ul. Marii Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym oraz w budynku Mazowieckiego Centrum “ALA” Alergologii-Laryngologii-Audiologii w Warszawie przy ul. Siennej 60 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.” 2013-07-12  2013-09-09     
DZ/15/2013 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2013-05-28    2013-08-05   
DZ/14/2013 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-04-10    2013-04-22   
DZ/13/2013 - Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-04-10    2013-04-19   
DZ/12/2013 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-03-27    2013-04-08   
DZ/11/2013 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-03-26    2013-04-04   
DZ/10/2013 - "Dostawa odczynników do serologii transfuzjologicznej kompatybilnych ze sprzętem wykorzystywanym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego" 2013-03-07    2013-03-20   
DZ/09/2013 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-03-05    2013-03-25   
DZ/08/2013 - Dostawa testu z zakresu diagnostyki chorób autoimmunologicznych i zakaźnych wraz z aparaturą i programem komputerowym do oceny testów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-02-25  2013-02-27     
DZ/07/2013 - Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-02-14    2013-02-26   
DZ/06/2013 - Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-02-11    2013-02-22   
DZ/05/2013 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/05/2013 2013-02-18    2013-02-28   
DZ/04/2013 - Dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-02-07    2013-03-04   
DZ/03/2013 - Wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów gromadzonych selektywnie oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Konopnickiej 65 oraz Mazowieckiego Centrum „ALA” Alergologii-Laryngologii-Audiologii przy ul. Siennej 60 w Warszawie 2013-02-07    2013-03-01   
DZ/02/2013 - Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2013-01-31  2013-02-08     
DZ/01/2013 - DZ/01/2013 Dostawa mieszanek mlecznych dla niemowląt, gotowych diet do żywienia enteralnego, smoczków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowi Leśnym. 2013-01-18    2013-02-05   

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB