2014
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
ZO 08/Z/2014 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2014-12-23    2015-01-08   
ZO 07/Z/2014 - Zaproszenie do złożenia ofert dot. żywienia pozajelitowego. 2014-12-11    2015-01-14   
KO/05/2014 - "Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego, płatnego parkingu na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 wraz z przejęciem pracowników Wydzierżawiającego" 2014-07-15  2014-08-01     
KO/04/2014 - "Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego, płatnego parkingu na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 wraz z przejęciem pracowników Wydzierżawiającego" 2014-06-24  2014-07-11     
KO/03/2014 - Konkurs ofert na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego marki Peugeot Partner (pojazd uszkodzony - szkoda całkowita) 2014-04-08    2014-04-25   
KO/02/2014 - „Specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń udzielającego zamówienia” 2014-03-04    2014-03-28   
KO/01/2014 - Konkurs ofert: wynajem powierzchni w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Siennej 60 w Warszawie. 2014-01-28  2014-05-28     
DZ/14/2014 - "Dostawa materiałów opatrunkowych i kompresów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2014-12-03    2014-12-23   
DZ/13/2014 - "Dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2014-11-27    2015-01-21   
DZ/12/2014 - "Dostawa materiałów szewnych, hemostatycznych oraz drobnego sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2014-09-04    2014-09-18   
DZ/11/2014 - Dostawa obłożeń pola operacyjnego, odzieży operacyjnej i rękawic dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2014-08-13    2014-08-29   
DZ/10/2014 - "Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym", 2014-07-29    2014-08-27   
DZ/09/2014 - Dostawa materiałów do sterylizacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2014-04-15    2014-04-29   
DZ/08/2014 - Dostawa mieszanek mlecznych dla niemowląt, gotowych diet do żywienia enteralnego, smoczków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2014-04-14    2014-05-05   
DZ/07/2014 - Dostawa materiałów opatrunkowych i kompresów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/07/2014 2014-03-20    2014-04-01   
DZ/06/2014 - „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników do serologii transfuzjologicznej kompatybilnych ze sprzętem wykorzystywanym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2014-03-07    2014-03-26   
DZ/05/2014 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2014-02-13    2014-02-26   
DZ/04/2014 - "Dostawa materiałów do sterylizacji i elektrod do EEG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2014-02-17    2014-03-28   
DZ/03/2014 - "Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2014-02-11    2014-02-28   
DZ/02/2014 - „Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2014-02-07    2014-03-06   
DZ/01/2014 - „Dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2014-01-17  2014-01-27     
07/Z/2014 - Zaproszenie do złożenia ofert dot. żywienia pozajelitowego.        

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB