2015
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
```47 - ZO/25/2015 - Dostawa narzędzi chirurgicznych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy. 2016-01-05       
```46 - ZO/26/2015 - Świadczenia usług prawniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-12-30  2016-01-14     
```45 - ZO/23/2015 - Dostawy, montażu i uruchomienia systemu parkingowego na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy 2015-12-30  2016-01-11     
```44 - KO/06/2015 - Konkurs ofert na zbycie mienia ruchomego tj.samochodu osobowego marki Polonez Caro Plus 1,6 2015-12-29    2016-01-14   
```43 - DZ/15/2015 - Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie zaprojektuj i wybuduj 2015-12-14    2016-01-07   
```42 - KO/05/2015 - Konkurs ofert na zbycie mienia ruchomego tj.samochodu osobowego marki Polonez Caro Plus 1,6 2015-12-14  2015-12-28     
```41 - DZ/10/2015 - DZ/10/2015 na: Dostawę produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-12-07    2016-02-03   
```40 - DZ/14/2015 - Dostawa materiałów opatrunkowych i kompresów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-12-01    2015-12-21   
```39 - ZO/24/2015 - Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 3 szt. sprężarek śrubowych i 2 szt. osuszaczy znajdujących się na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-11-30    2015-12-29   
```38 - DZ/13/2015 - Dostawa drzwi ochronnych do pracowni RTG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-11-23    2015-12-01   
```37 - DZ/11/2015 - Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym 2015-11-09  2015-12-09     
```36 - DZ/12/2015 - "Dostawę drzwi ochronnych do pracowni RTG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym". 2015-11-05  2015-11-16     
```35 - ZO/22/2015 - Świadczenie opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania SIMPLE.ERP 2015-10-30    2015-11-03   
```34 - DZ/09/2015 - Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych z systemem radiografii typu CR oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań pracowni RTG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-23    2015-11-02   
```33 - DZ/08/2015 - Dostawa aparatu RTG typu ramię C dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-21    2015-11-02   
```32 - ZO/21/2015 - Dostwa, montaż i uruchomienie zasilacza UPS dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-20    2015-11-02   
```31 - ZO/20/2015 - Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie podstawowym (P) oraz specjalistycznym (S) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-14    2015-10-26   
```30 - ZO/19/2015 - Zakup traktorka ogrodowego wraz z kompatybilnymi akcesoriami dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-07    2015-10-09   
``29 - ZO/18/2015 - Zakup i dostawę świetlówek oraz żarówek LED dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-06    2015-10-09   
``28 - DZ/07/2015 - Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz wyposażenia do aparatu Andromeda dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-10-05    2015-10-15   
``27 - ZO/17/2015 - Zaproszenie do złożenia oferty na uprzątnięcie terenu placu (teren około 2300m2) i wywóz uprzątniętych zanieczyszczeń wraz z pracami naprawczymi 2015-10-02    2015-10-08   
``26 - KO/04/2015 - Konkurs ofert na zbycie mienia ruchomego tj.samochodu osobowego marki Polonez Caro Plus 1,6 2015-10-01  2015-10-20     
``25 - ZO/16/2015 - Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-09-25    2015-09-29   
``24 - KO/03/2015 - "ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO, TJ. SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI POLONEZ CARO PLUS 1,6" 2015-09-08  2015-09-24     
``23 - DZ/06/2015 - "Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2015-08-19    2015-09-14   
``22 - ZO/14/2015 - Usługa wykonywania opisu badań radiologicznych (RTG) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-07-31    2015-08-11   
``21 - ZO/15/2015 - Dostawa preparatu do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-07-31    2015-08-07   
``20 - DZ/05/2015 - Świadczenie usług w zakresie konserwacji i kompleksowej obsługi technicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-07-29    2015-08-18   
`19 - ZO/13/2015 - "Dostawa mieszanek mlecznych dla niemowląt, smoczków, środków specjalnego żywienia dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2015-07-07    2015-07-15   
`18 - ZO/12/2015 - "Usługa ochrony osób i mienia SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2015-06-10    2015-06-19   
`17 - KO/02/2015 - KO/02/2015 dot. zbycia mienia ruchomego tj. samochodu osobowego marki Polonez Caro Plus 1,6. 2015-05-22  2015-06-16     
`16 - ZO/11/2015 - Usługa ochrony osób i mienia SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-05-21  2015-06-08  2015-06-01   
`15 - DZ/04/2015 - Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostaw całodziennych posiłków dla dzieci hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-05-15    2015-05-26   
`14 - ZO/10/2015 - ZO/10/2015 na dostawę materiałów do sterylizacji dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy. 2015-05-08    2015-06-02   
`13 - DZ/03/2015 - Postepowanie DZ/03/2015 na dostawę obłożeń pola operacyjnego, odzieży operacyjnej, odczynników chemicznych oraz zamkniętego systemu do pobierania krwi 2015-04-29    2015-05-19   
`12 - ZO/09/2015 - ZO/09/2015 na: „usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2015-04-16    2015-04-23   
`11 - KO/01/2015 - Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń udzielającego Zamówienia. 2015-04-03    2015-04-21   
`10 - DZ/02/2015 - "Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym." 2015-03-31    2015-04-24   
9 - ZO/08/2015 - "Dostawa środków dezynfekcyjnych (chemia basenowa) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym". 2015-03-25    2015-03-30   
8 - ZO/07/2015 - "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 2015-0311    2015-03-16   
7 - ZO/05/2015 - Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2015-02-20    2015-03-03   
6 - ZO/06/2015 - Zapytanie ofertowe na „udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2015-02-19    2015-02-24   
5 - ZO/04/2015 - Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2015-02-17    2015-03-05   
4 - DZ/01/2015 - Postępowanie DZ/01/2015 na Usługę ubezpieczenia SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2015-02-11    2015-02-27   
3 - ZO/03/2015 - Dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2015-02-02    2015-02-18   
2 - ZO/02/2015 - Zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2015-01-27    2015-02-09   
1 - ZO/01/2015 - „ Kompleksowa usługa prania dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2015-01-05    2015-01-12   

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB