2016
tytułogłoszenieunieważnieniewybór ofertyzawarcie umowy
`41 - ZO/18/2016 - Kompleksowa usługa prania bielizny dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ZO/18/2016 2016-12-23       
`40 - DZ/23/2016 - Dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-12-22    2017-01-02   
`39 - DZ/21/2016 - Dostawa odczynników laboratoryjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-11-18    2016-12-23   
`38 - ZO/17/2016 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-11-10  2016-11-23     
`37 - DZ/20/2016 - Wykonanie wraz z dostawą, rozładunkiem, wniesieniem i montażem 20 sztuk szpitalnych szafek przyłóżkowych oraz 18 sztuk tabletów do karmienia pacjentów do łóżek szpitalnych 2016-11-04    2016-11-24   
`36 - DZ/18/2016 - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-10-28    2016-12-05   
`35 - DZ/17/2016 - Dostawa obłożeń pola operacyjnego i odzieży operacyjnej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-10-26    2016-11-23   
`34 - ZO/16/2016 - ZO 16 2016 Wymiana dźwigu osobowo towarowego w Pawilonie IIB 2016-10-20    2016-10-26   
`33 - DZ/16/2016 - Wykonanie wraz z dostawą, rozładunkiem, wniesieniem i montażem 20 sztuk szpitalnych szafek przyłóżkowych oraz 18 sztuk tabletów do karmienia pacjentów do łóżek szpitalnych. 2016-10-18  2016-11-03     
`32 - DZ/15/2016 - Termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej należących do SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym 2016-10-14    2016-11-04   
`31 - DZ/12/2016 - Dostawa materiałów do sterylizacji i ortopedii dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-27    2016-10-06   
`30 - DZ/14/2016 - Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - neuronawigacja elektromagnetyczna, analizator hematologiczny 2016-07-27    2016-09-07   
`29 - DZ/13/2016 - Usługi w zakresie konserwacji i kompleksowej obsługi technicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-27  2016-09-02  2016-08-30   
`28 - DZ/08/2016 - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-27    2016-09-01   
`27 - DZ/11/2016 - Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem 2016-07-25    2016-08-17   
`26 - DZ/10/2016 - Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-22    2016-08-11   
`25 - DZ/09/2016 - Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego do nowo utworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-22    2016-09-22   
`24 - DZ/07/2016 - Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach wyposażenia meblowego ruchomego do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-22  2016-08-26  2016-08-16   
`23 - DZ/06/2016 - Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-07-05  2016-07-21     
`22 - DZ/05/2016 - : „Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego do nowo utworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2016-07-05  2016-07-21     
`21 - DZ/04/2016 - „Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach wyposażenia meblowego ruchomego do nowoutworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 2016-06-04  2016-07-21  2016-07-27   
`20 - KO/02/2016 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania: specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia 2016-06-14    2016-07-06   
`19 - DZ/03/2016 - Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-06-08    2016-06-29   
`18 - DZ/02/2016 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-31    2016-04-29   
`17 - ZO/15/2016 - Dostawa wyrobów medycznych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-11-07    2016-12-15   
`16 - ZO/14/2016 - Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie specjalistycznym (S) dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-24    2016-04-06   
`15 - ZO/13/2016 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-24    2016-04-14   
`14 - ZO/12/2016 - Dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-23    2016-04-14   
`13 - ZO/11/2016 - Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 180182 wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-17    2016-04-12   
`12 - DZ/01/2016 - Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-10    2016-04-14   
`11 - ZO/10/2016 - Dostawa środków czystościowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-03-07    2016-04-12   
`10 - ZO/09/2016 - Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie (S) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2016-03-03  2016-03-09     
9 - ZO/08/2016 - Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 180182 wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-02-25  2016-03-17  2016-03-09   
8 - ZO/07/2016 - Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-02-25    2016-03-10   
7 - KO/01/2015 - Konkurs ofert na najem lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 80,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-02-25    2016-03-18   
6 - ZO/06/2016 - ZO/06/2016 na: wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, plastik) z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.” 2016-02-25    2016-03-07   
5 - ZO/05/2014 - ZO 05 2016 dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania nieczystości płynnych gospodarczych, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2016-02-23    2016-03-07   
4 - ZO/04/2014 - Dostawa i zakup materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy 2016-02-23    2016-03-03   
3 - ZO/03/2016 - Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2016-02-04    2016-02-11   
2 - ZO/01/2016 - Zaproszenie do składania ofert na naprawę usterek w centralach wentylacyjnych na Sali Operacyjnej oraz Sali Wybudzeń wraz z wymianą filtrów, czyszczeniem kanałów oraz dezynfekcją i badaniami mikrobiologicznymi w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2016-01-07    2016-01-25   
1 - ZO/02/2016 - Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 2016-01-05  2016-01-19     

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB