usługi

Szpital poza podstawową działalnością świadczy również usługi na zasadach komercyjnych:

CENNIK USŁUG <<< KLIKNIJ TUTAJ>>>

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB