BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2018

Zobacz również

DZ/28/PN/2018 Wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, plastik), a także kontenerów na gabaryty z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

Data publikacji: 05.11.2018, 14:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/27/PN/2018 Dostawa wyrobów medycznych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.10.2018, 09:23

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/PN/2018 Odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (LIS – ATD Software ProfLab) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych, w tym integracje z systemami zewnętrznymi typu: HIS, Repos, Zewnętrzne Systemy LIS w zakresie umów jakie posiada Zamawiający z zewnętrznymi podwykonawcami), jak też świadczenie usług powdrożeniowych polegających na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (LIS – ATD Software ProfLab) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania LIS – ATD Software ProfLab w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 24.08.2018, 14:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/26/PN/2018 Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/26/PN/2018

Data publikacji: 17.08.2018, 10:49

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/25/PN/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz integracja z systemami informatycznymi Szpitala (aparat USG wraz z niezbędnym wyposażeniem)”

Data publikacji: 10.08.2018, 10:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/22/PN/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz integracja z systemami informatycznymi Szpitala (Analizator koagulologiczny)”

Data publikacji: 10.08.2018, 10:27

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/21/PN/2018„Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (wiertarka ortopedyczna wraz z wyposażeniem – 2 sztuki)”

Data publikacji: 10.08.2018, 10:18

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/20/PN/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym –pompa laparoskopwa

Data publikacji: 10.08.2018, 09:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/19/PN/2018 „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (zestaw do litotrypsji endourologicznej)”

Data publikacji: 10.08.2018, 09:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/18/PN/2018 „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (chłodziarka medyczna do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych i innych składników krwi)”

Data publikacji: 10.08.2018, 09:50

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth