BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2013 r.

Zobacz również

DZ/11/2013 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/12/2013 – Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:18

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/13/2013 – Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:16

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/2013 – Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:14

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/2013 – Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 26.06.2018, 12:55

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/17/2013 – Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 26.06.2018, 12:47

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/18/2013 – Dostawa materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 26.06.2018, 12:46

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/19/2013 – Dostawę produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 26.06.2018, 12:45

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/20/2013 – DZ/20/2013 na: udzielenie długoterminowego kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 13.533.000,00 PLN dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 26.06.2018, 12:42

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/22/2013 – „Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach SZPZOZ im. Dzieci Warszawy przy ul. Marii Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym oraz w budynku Mazowieckiego Centrum “ALA” Alergologii-Laryngologii-Audiologii w Warszawie przy ul. Siennej 60 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.”

Data publikacji: 26.06.2018, 12:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth