BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2017 r.

Zobacz również

DZ/21/2017 – Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu i dostawie mieszanin do żywienia pozajelitowego w postaci gotowej mieszaniny w worku

Data publikacji: 25.06.2018, 09:37

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

„DZ/12/2017” – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/12/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 09:36

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/15/2017 – Dostawa , montaż i konfiguracja zestawów komputerowych 4-szt wraz z oprogramowaniem w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 25.06.2018, 09:35

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

„DZ/13/2017” – Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/13/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 09:35

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/05/2017 – Oferta dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Data publikacji: 25.06.2018, 09:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/11/2017 – Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon IV A )

Data publikacji: 25.06.2018, 09:31

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/04/2017 – Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia

Data publikacji: 25.06.2018, 09:31

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/12/2017 – Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon IV A )

Data publikacji: 25.06.2018, 09:30

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/03/2017 – KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących: 1) pakiet 1 – specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych; 2) pakiet 2. – badań laboratoryjnych wykonywanych jedynie W wypadku awarii urządzeń Udzielającego Zamówienia. oraz 3) dostarczanie probówek zgodne z systemem zamkniętym Udzielającego zamówienia, podłoża do posiewów oraz nakładek na butelki do posiewu krwi umożliwiające bezpieczne bezkontaktowe pobranie materiału, 4) integracji systemu LIS Udzielającego zamówienia z systemem ,LIS Przyjmującego zamówienie za pomocą protokołu HL7. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Data publikacji: 25.06.2018, 09:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/20/2017 – Dostawa kompletów pobytowych, mebli oraz drobnego wyposażenia oddziałów szpitalnych do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 09:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth