BIP
Pobyt w Szpitalu w czasie epidemii COVID-19

Hospitalizacja dziecka w okresie zagrożenia epidemicznego  wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wymaga zastosowania się do szczególnych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w tym okresie. Prosimy o ich przestrzeganie.

Przy wjeździe/wejściu na teren Szpitala pacjent i rodzic/opiekun mają mierzoną temperaturę ciała.

Na terenie Szpitala pacjent oraz rodzic/opiekun są zobowiązani do noszenia masek ochronnych (jeśli stan zdrowia i wiek pozwalają na to).

Zasady obowiązujące w Izbie Przyjęć, Rejestracji Szpitala oraz w Poradniach Specjalistycznych Zabiegowych (Poradnia chirurgiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna) i w Zespole Poradni Zachowawczych ( Poradnia endokrynologiczna. Poradnia alergologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia pediatryczna, Poradnia szczepień)

Schemat wejścia do Szpitala:

1. UDAJ SIĘ DO BILETOMATU ( Izba Przyjęć – pierwsze drzwi)

2. POBIERZ BILET ZGODNIE Z POWODEM WIZYTY.

3. WRÓĆ DO POCZEKALNI I WYPEŁNIJ ANKIETĘ zgodnie z powodem wizyty:

  •  Ankieta dla pacjenta zgłaszającego się do Izby Przyjęć – W TRYBIE NAGŁYM
  • Ankieta dla pacjenta/opiekuna zgłaszającego się do szpitala: przyjęcia planowe / poradnie specjalistyczne / inne – POZA TRYBEM NAGŁYM

4. CZEKAJ NA WYŚWIETLENIE TWOJEGO NUMERU

5. WEJDZ DO IZBY PRZYJĘĆ I ZADZWOŃ DOMOFONEM

6. CZEKAJ NA OTWARCIE DRZWI

7. PACJENT ZOSTANIE WPUSZCZONY DO SZPITALA I DO POCZEKALNI ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH NAJWCZEŚNIEJ 20 MINUT PRZED ZAPLANOWANĄ WIZYTĄ. NA ZAPLANOWANE WIZYTY PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ, NIŻ O WYZNACZONEJ GODZINIE.

8. Przed wejściem na Izbę Przyjęć Pielęgniarka mierzy temperaturę ciała pacjenta oraz rodzica/opiekuna.  Należy również zdezynfekować ręce (podajnik przy wejściu).

9. Jeśli mierzona temperatura jest w normie pacjent wraz z rodzicem/opiekunem są kierowani dalej, w odpowiednie miejsce.

10. W trakcie pobytu na terenie Szpitala oraz wizyty u lekarza specjalisty, pacjent oraz rodzic/opiekun są zobowiązani do noszenia masek ochronnych.

Obowiązujące zasady podczas hospitalizacji:

1. Dziecko będzie umieszczone na pojedynczej Sali wraz z rodzicem/opiekunem. Ten sam rodzic/opiekun pozostaje z dzieckiem do czasu wypisu ze szpitala. Wyłącznie w szczególnych sytuacjach możliwa jest zamiana opiekuna.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Sali zarówno przez pacjenta jak i jego opiekuna, za wyjątkiem zmiany Sali lub wypisu ze Szpitala.

3. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

4. Przed wejściem personelu na salę, pacjent i jego opiekun muszą założyć maski ochronne.

5. Ewentualne przekazywanie rzeczy do Sali pacjenta może odbywać się raz dziennie w godzinach ustalonych z personelem medycznym.

6. Rodzic/opiekun pozostający w szpitalu z dzieckiem odpowiada za bieżącą opiekę nad dzieckiem. Prosimy o pełną współpracę z personelem medycznym, stosowanie zaleceń i poleceń.

7. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania o pogorszeniu się stanu zdrowia.

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Zobacz!

 

Filmy instruktażowe

W trosce o zdrowie i życie pacjentów, rodziców/opiekunów oraz pacjentów, w zakresie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przygotowane zostały filmy instruktażowe dotyczące poprawnego noszenia środków ochrony osobistej, zakładania stroju ochronnego oraz pobierania wymazu.  Maski chirurgiczne oraz odzież ochronna, jeżeli są niewłaściwie noszone, nie gwarantują pełnej ochrony. Podobnie nieprecyzyjne pobranie próbek do badań może skutkować fałszywym wynikiem testu. Zachęcamy do obejrzenia filmów i stosowania się do zawartych w nich wytycznych.

Poprawne zakładanie stroju:

Pobieranie wymazów:

Poprawne noszenie środków ochrony osobistej:

#UEpomaga #Mazowszepomaga #covid19 #nośmaseczkę

Zachęcamy do obejrzenia i udostępniania krótkiego materiału edukacyjnego dotyczącego prawidłowego noszenia środków ochrony osobistej, w tym maseczek. Spot powstał we współpracy z ekspertami z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO WM 2014-2020#UEpomaga #Mazowszepomaga #covid19 #nośmaseczkę

Opublikowany przez Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym Środa, 21 października 2020

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth