BIP
Pobyt w Szpitalu w czasie epidemii COVID-19

Hospitalizacja dziecka w okresie zagrożenia epidemicznego  wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wymaga zastosowania się do szczególnych zasad bezpieczeńśtwa, obowiązujących w tym okresie. Prosimy o ich przestrzeganie.

Przy wjeżdzie/wejściu na teren Szpitala pacjent i rodzic/opiekun mają mierzoną temperaturę ciała.

Na terenie Szpitala pacjent oraz rodzic/opiekun są zobowiązani do noszenia masek ochronnych (jeśli stan zdrowia i wiek pozwalają na to).

Zasady obowiązujące w Izbie Przyjęć :

 • Drzwi ogólne wejściowe do Izby Przyjęć są zamknięte, pacjent z jednym zdrowym opiekunem sygnalizują swoje przybycie za pomocą domofonu. Pielęgniarka izby przyjęć przeprowadza wywiad epidemiologiczny.
 • Przed wejściem na Izbę Przyjęć Pielęgniarka Izby Przyjęć mierzy temperaturę ciała pacjenta oraz rodzica/opiekuna. Należy również zdezynfekować ręce ( podajnik przy wejściu) oraz wypełnić ankietę na temat zdrowia dziecka i opiekuna ( w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19).
 • Jeśli mierzona temperatura jest w normie pacjent wraz z rodzicem/opiekunem są kierowani dalej, w odpowiednie miejsce.

 

Obowiązujące zasady podczas hospitalizacji:

 • Dziecko będzie umieszczone na pojedynczej Sali wraz z rodzicem/opiekunem. Ten sam rodzic/opiekun pozostaje z dzieckiem do czasu wypisu ze szpitala. Wyłącznie w szczególnych sytuacjach możliwa jest zamiana opiekuna.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Sali zarówno przez pacjenta jak i jego opiekuna, za wyjątkiem zmiany Sali lub wypisu ze Szpitala.
 • Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
 • Przed wejściem personelu na salę, pacjent i jego opiekun muszą założyć maski ochronne.
 • Ewentualne przekazywanie rzeczy do Sali pacjenta może odbywać się raz dziennie w godzinach ustalonych z personelem medycznym.
 • Rodzic/opiekun pozostający w szpitalu z dzieckiem odpowiada za bieżącą opiekę nad dzieckiem. Prosimy o pełną współpracę z personelem medycznym, stosowanie zaleceń i poleceń.
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania o pogorszeniu się stanu zdrowia.

 

Obowiązujące zasady w Rejestracji Szpitala oraz Poradniach Specjalistycznych

 • Aby dostać się do Rejestracji należy udać się do drzwi ogólnych wejściowych do Izby Przyjęć.
 • Drzwi ogólne wejściowe do Izby Przyjęć są zamknięte, pacjent z jednym zdrowym opiekunem sygnalizują swoje przybycie za pomocą domofonu. Pielęgniarka izby przyjęć przeprowadza wywiad epidemiologiczny.
 • Przed wejściem Pielęgniarka Izby Przyjęć mierzy temperaturę ciała pacjenta oraz rodzica/opiekuna. Należy również zdezynfekować ręce ( podajnik przy wejściu) oraz wypełnić ankietę na temat zdrowia dziecka i opiekuna ( w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19).
 • Jeśli mierzona temperatura jest w normie pacjent wraz z rodzicem/opiekunem są kierowani pod odpowiedni gabinet lub do Rejestracji.
 • W trakcie pobytu w Rejestracji oraz wizyty u lekarza specjalisty pacjent oraz rodzic/opiekun są zobowiązani do noszenia masek ochronnych (jeśli stan zdrowia i wiek pozwalają na to), chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Zobacz!

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth