BIP
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na chirurga dziecięcego (KOSZ/30/2022)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy, w Poradni Chirurgicznej oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii dziecięcej.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy
  2. Udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgicznej

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy, lekarz kierujący oddziałem  oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia z chirurgii dziecięcej lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy,
  • w Poradni chirurgicznej,
  • poprzez świadczenie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 10.11.2022 r. do godziny 9:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowym do dnia 10.11.2022 r. do godziny 9:00.

Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth