BIP
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu KOSZ/24/2022

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz w Poradni Chirurgicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz w Poradni Chirurgicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu Zabiegowego – lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:
– w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy,
– w Poradni Chirurgicznej,
– poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
– według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.
Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania  do 31.12.2023 r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,

Termin składania ofert: 05.10.2022 r. do godziny 08:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 05.10.2022 r. do godziny 8:30
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth