BIP
Ogłoszenia o pracę

Pediatra

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Klinicznego Oddziału Pediatrii I , w Medycznym Pionie Pomocniczym a w szczególności w Izbie Przyjęć, jak również w innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Klinicznego Oddziału Pediatrii I, w Medycznym Pionie Pomocniczym a w szczególności w Izbie Przyjęć,  jak również w innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie pediatrii  zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii I, oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizacje w dziedzinie pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii – co najmniej w trakcie trzeciego roku specjalizacji.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Izbie Przyjęć,
  • w Klinicznym Oddziale Pediatrii I,
  • poprzez świadczenie usług pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 26.08.2019 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia 26.08.2019 r. do godziny 10:00.

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth