BIP
Ogłoszenia o pracę

Pediatra

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Klinicznego Oddziału Pediatrii w szczególności w Klinicznym Oddziale Pediatrii, Medycznym Pionie Pomocniczym w szczególności w Izbie Przyjęć oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Klinicznego Oddziału Pediatrii w szczególności w Klinicznym Oddziale Pediatrii, Medycznym Pionie Pomocniczym w szczególności w Izbie Przyjęć oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie pediatrii zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii – lekarz kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację z pediatrii lub w  trakcie specjalizacji z pediatrii.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:
w Izbie Przyjęć,
w Klinicznym Oddziale Pediatrii,                                                                                                                                                                                                                                                                                          poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km.
Termin składania ofert: 25.05.2020 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Sekretariatu Szpitala do dnia 25.05.2020 r. do godziny 10:00.
Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth