BIP
Ogłoszenia o pracę

Koordynator ds. Inwestycji i Remontów

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Koordynator ds. Inwestycji i Remontów

Główne zadania:

 • Koordynacja zadań wynikających z realizowanych inwestycji, remontów i modernizacji.
 • Planowanie oraz nadzór nad pracami przewidzianymi do wykonania, szczególnie w zakresie merytorycznym – w odniesieniu do rzetelności realizowanych prac, fachowości wykonania oraz dotrzymywania założonych terminów.
 • Koordynowanie oraz kontrola robót związanych z nadzorem technicznym, sprawowanym w trakcie budowy i/lub przebudowy infrastruktury Szpitala przez pracowników i wykonawców zewnętrznych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z realizowanych zadań oraz przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej.
 • Nadzór i koordynacja opracowywanych sprawozdań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
 • Przekazywanie do eksploatacji (użytkowania) zrealizowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
 • Koordynacja prowadzonych prac projektowych oraz przygotowywanej dokumentacji technicznej.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (mile widziany kierunek: budownictwo).
 • Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 • Znajomości prawa budowlanego oraz prawa i przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 • Podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 • Sprawnej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętności ustalania priorytetów i podejmowania decyzji.
 • Zdolności do efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office (w szczególności programów Excel i Word).
 • Uprawnień Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnień z obszaru budownictwa co będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę.
 • Pracę w zespole profesjonalistów.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjną lokalizację miejsca pracy w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej, w odległości 18 km od Centrum Warszawy.

Aplikacje – CV oraz list motywacyjny, prosimy składać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl
Termin zgłoszeń: do 18.11.2019 r.

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth