BIP
Ogłoszenia o pracę

Radca Prawny

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Radca Prawny

Główne zadania:

 • Prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotu sektora ochrony zdrowia,
 • Prawna obsługa realizacji kontraktów z NFZ,
 • Opracowywanie, doradztwo i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym: regulaminów, procedur, umów, aneksów,
 • Doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych i zamówieniach publicznych,
 • Świadczenie obsługi prawnej w szczególności dla branży medycznej,
 • Świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego,
 • Świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy,
 • Udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, opinii,
 • Korespondencja z urzędami, sądami,
 • Redagowanie zapisów umów o pracę oraz cywilnoprawnych,
 • Weryfikacja i aktualizacja dokumentów pod kątem dopasowania do wymogów prawnych,
 • Reprezentacja Szpitala w sporach z organami administracji publicznej.

Oczekujemy:

 • Uzyskania tytułu radcy prawnego,
 • Wykształcenia wyższego prawniczego,
 • Znajomości przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników ochrony zdrowia,
 • Znajomości zasad wykonywania zawodów medycznych,
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w pracy z klientem,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
 • Łatwości i precyzji w wyrażaniu myśli na piśmie,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
 • Odległość od granic Warszawy 5 km.

Termin składania ofert: 22.10.2021 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl.

W tytule e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107 lub 106

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth